Nabízíme rovněž zajištění využití podpůrných programů financování a jejich využití pro firmy nebo obce. Zabýváme se administrativou, zpracováním a kompletací dokumentace pro projekty žádající o podporu z dotačních programů. Zajišťujeme projektové dokumentace, energetické posudky, jakož i realizace a vlastní financování energetických, resp. EPC projektů.

Další naší dlouholetou činností jsou sanace a rekultivace starých zátěží, skládek, složišť popelovin, alternativní využití vedlejších energetických produktů a ekologické stavby. Silnou pozici máme v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných, dále pak ve stavební činnosti zahrnující demoliční, bourací a zemní práce.

Společnost je řízena českým managementem a plně financována českým kapitálem. Od roku 2011 jsme s našimi partnery instalovali téměř 100 mikroelektráren v 60 lokalitách. Roční úspory klientů v r. 2018 přesáhly 200 milionů korun.
 

Poskytované služby

23

let zkušeností

100

mikroelektráren

60

lokalit

200

miliónů korun úspor

Reference