Kontrolní činnosti a hlídací služby na složišti popelovin ČEZ Zimný důl

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Lokalita: Orlová, lokalita Zimný důl

Termín: 2017 - 2019

Plnění:  cca 850 000,- Kč

Popis: kontrola převodu vod – stav hladin nádrží pod Kozím Becirkem, nátokový objekt, čerpací jímky, čerpadla, výtlak po spádovou šachtici na úrovni hráze, gravitační svod a výtokový objekt do VT Olšovec, stavu monitorovacího systému podzemních vod a HV, stavu oplocení, přístupu na složiště, stavu odvodňovacího příkopu kolem paty hráze k přepadu do VT Olšovec, zamezení přístupu nepovolených osob po složišti, včetně neoprávněného ukládání odpadu cizími osobami na příjezdech ke složišti