Biologická rekultivace na kazetách K2 a K3

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Lokalita: Hodonín, Složiště popelovin ČEZ Zbrod Jih

Termín: 2013-2016

Plnění:  4 500 000,- Kč

Popis: Dodávka substrátu, výsadba stromů, následná pěstební péče