Energetické úspory

Poskytujeme služby v oblasti snížení energetické náročnosti budov, průmyslových objektů a strojů. Realizujeme projekty energetických úspor, projekty EPC.

Nabízíme rovněž spolupráci v oblasti zajištění financování a podpůrných programů s využitím jak pro firmy nebo obce. Zabýváme se administrativou, zpracováním a kompletací dokumentace pro projekty žádající o podporu z dotačních programů.

Zajišťujeme projektové dokumentace, energetické posudky i výběrová řízení.

Monitoring finančních podpor

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu na Váš projekt. Nabízíme Vám konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný dotační program.

Zpracování dokumentace

S přípravou projektu je spojeno několik důležitých dokumentů, mj. energetické hodnocení a projektová dokumentace. Poskytneme vám specialisty v oboru na vypracování žádostí.

Administrace žádosti

Připravíme registraci projektu, sestavíme rozpočet a harmonogram realizace. Zpracujeme podrobné finanční a ekonomické analýzy a zpracujeme komplexní projektovou žádost.

Energetický management + Monitorovací zprávy

Vyhodnocujeme staré i nové spotřeby energií pomocí grafických přehledů, které Vám na míru připravíme a budete tak z nich jasně vidět úsporu v rámci realizovaného projektu. Po realizaci projektu nabízíme vypracování monitorovacích zpráv, jejichž součástí jsou analýzy daných ukazatelů, zpracované finanční ukazatele, dokumentace spojená s výběrovým řízením a ostatní náležitosti splňující legislativní normy.

Dodávka techniky, Odborný dozor na stavbě

Zajistíme vhodný výběr potřebné techniky pro realizaci energetického projektu. Při vlastní realizaci projektu zajišťujeme specialisty a odborný dozor (mj. technický dozor investora (TDI), autorský dozor či BOZP).