Mísící zařízení pro zpracování popílku, Darkov 10. etapa

Objednatel: OKD, HBZS, a. s.

Lokalita: Karviná Darkov

Termín: 2015 - 2018

Plnění:  cca 12 000 000,- Kč

Popis: zaplavování vytěžené jámy po důlní činnosti popílkovou směsí, kapacita zpracovaného množství cca 500 000 tun popílku.