VB Havířov - Suchá – oprava přístupového chodníku

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Na Pavlasůvce, 735 64 Havířov – Horní Suchá

Termín: 3-4/2018

Plnění:  cca 189 000,- Kč

Popis: oprava chodníku přes jednu část obce