Oprava zařízení v Horní Lideči

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Horní Lideč

Termín: 10 - 11/2018

Plnění:  cca 195 000,- Kč

Popis: oprava havarijního stavu zařízení v Horní Lideči