Oprava povrchu nástupiště č. 1 Ostrava Vítkovice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Vlakové nádraží Ostrava-Vítkovice

Termín: 7 - 9/2018

Plnění:  cca 193 000,- Kč

Popis: oprava vrchní části nástupiště č. 1