Likvidace přebytečné vody

Objednatel: Unigeo a. s.

Lokalita: Třanovice

Termín: 7-10/2016

Plnění:  355 000,- Kč

Popis: Zajištění odčerpání a likvidace přebytečné vody po opravě sond TV 12, TV 7 a TV 9