Likvidace nepotřebného majetku v OŘ Olomouc

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Hranice, Přerov, Staré Město u Uherského Hradiště

Termín: 10 - 12/2018

Plnění:  cca 359 000,- Kč

Popis: odstranění vodních viaduktů, demolice některých určených budov