Javorník ve Slezku - sklad zboží IC5000178698 – demolice skladu

Objednatel: České dráhy, a. s.

Lokalita: Javorník ve Slezku

Termín: 8/2018

Plnění:  cca 298 000,- Kč

Popis: odborná demolice skladu včetně likvidace odpadů