Havárie Hostašovice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Čs. Legií 14, Ostrava

Termín: 2-3/2018

Plnění:  cca 180 000,- Kč

Popis: zemní práce