Dodávka popílku

Objednatel: TVARBET Moravia, a. s.

Lokalita: Cihelna Hodonín 

Termín: 2017 - 2018

Plnění:  cca 1 100 000,- Kč

Popis: Dodávka popílku pro výrobu cihelných výrobků