Čištění chodníků u PHS a žlabů na mostech

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lokalita: D1 km 296,5 – 341,2

Termín: 2-3/2018

Plnění:  cca 245 000,- Kč

Popis: vyčištění žlabů a chodníků na části dálnice D1 včetně likvidace odpadů