Akce v MSK

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

Lokalita: Kopřivnice, Háj ve Slezsku, Darkov

Termín: 2017

Plnění:  cca 870 000,- Kč

Popis: Pomocné práce na akci Háj ve Slezsku – II. Etapa, Přípravné práce na akci Kopřivnice, - Inženýring staveb (řízení stavby, příprava dokumentace ke stavbě), Pomocné práce při přípravě na zimní sezónu na Darkově 10. etapa